Sociaal Vervoer Nederland is een mobiliteitscentrale die in samenwerking met lokale (taxi-)vervoerders diverse vervoersdiensten aanbiedt aan zowel particuliere als zakelijke passagiers. Hierbij is het ons doel om er voor te zorgen dat de wensen en belangen van alle betrokken partijen zo veel mogelijk wordt gehonoreerd.   

Omdat we beseffen dat iedere passagier uniek is en de vervoersbehoeften daardoor kunnen verschillen bieden we een divers servicepakket aan. 
Door elke rit zo veel mogelijk op de vervoersbehoefte af te stemmen krijgt iedere passagier de persoonlijke aandacht die hij/zij wenst.

Bij ons is een passagier immers nog altijd een gast.